Administratief beheer

Het administratieve deel van ons vastgoedbeheer bestaat uit het verzorgen van de volledige administratie rondom de verhuur van uw woning(en).

Laat ZUID Beheer uw administratief beheer uitvoeren

Zuid-Beheer voert voor u dan de volgende werkzaamheden uit:

 • Gegevensbeheer
  Hieronder valt het verzamelen, bijhouden en archiveren van alle gegevens van uw huurder(s), conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – 2018).
 • Updaten woninggegevens
  We houden alle kenmerken van uw woning(en) up to date, zoals het energielabel, de puntentelling, et cetera.
 • Tijdmanagement
  We verwerken opzeggingen en verlengingen van de huurperiode en brengen u tijdig op de hoogte van mutaties, zodat we leegstand voorkomen en eventuele noodzakelijke facilitaire zaken efficiënt kunnen inplannen.
 • Communicatie
  We zijn het vaste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en zorgen voor duidelijke en transparante communicatie.
 • Correspondentie
  Bij achterstallige betalingen verzorgen we het verzenden van herinneringen, aanmaningen en eventuele ingebrekestellingen.

 

Hier vindt u ons actuele woningaanbod.

 

Interesse?
Neem direct contact op!

Administratief beheer

Het administratieve deel van ons vastgoedbeheer bestaat uit het verzorgen van de volledige administratie rondom de verhuur van uw woning(en).

Laat ZUID Beheer uw administratief beheer uitvoeren

Zuid-Beheer voert voor u dan de volgende werkzaamheden uit:

 • Gegevensbeheer
  Hieronder valt het verzamelen, bijhouden en archiveren van alle gegevens van uw huurder(s), conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – 2018).
 • Updaten woninggegevens
  We houden alle kenmerken van uw woning(en) up to date, zoals het energielabel, de puntentelling, et cetera.
 • Tijdmanagement
  We verwerken opzeggingen en verlengingen van de huurperiode en brengen u tijdig op de hoogte van mutaties, zodat we leegstand voorkomen en eventuele noodzakelijke facilitaire zaken efficiënt kunnen inplannen.
 • Communicatie
  We zijn het vaste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en zorgen voor duidelijke en transparante communicatie.
 • Correspondentie
  Bij achterstallige betalingen verzorgen we het verzenden van herinneringen, aanmaningen en eventuele ingebrekestellingen.

 

Hier vindt u ons actuele woningaanbod.

 

Interesse?
Neem direct contact op!

WhatsApp